top of page

התמונות מתוך מופע סוף השנה של המרכז למצוינות למחול בחיפה,

אשר התקיים ביולי 2021 בסטודיו הבלט הישראלי.

במופע עלו יצירות מאת מורים ותלמידים ויצירות של הכוראוגרפים:

נועה ורטהיים, שקד לייבזירר, ענבל פינטו, קרולין קרלסון

צילום: אפרת מזור

התמונות מתוך מופע סוף השנה של המרכז למצוינות למחול בחיפה,

אשר התקיים ביולי 2019 בסטודיו פרסקו.

במופע עלו יצירות מאת מורים ותלמידים ויצירות של הכוראוגרפים:

איציק גלילי, שקד לייבזירר, מאץ אק.

צילום: אפרת מזור

התמונות מתוך מופע סוף השנה של המרכז למצוינות למחול בחיפה,

אשר התקיים בתאריך 10/7/18 בסטודיו הבלט הישראלי.

במופע עלו יצירות מאת מורים ותלמידים ויצירות מאת כוראוגרפים אורחים:

שרון אייל, נועה ורטהיים, נועה שילה ושירה אלקובי.

צילום: אפרת מזור

התמונות מתוך מופע סוף השנה של המרכז למצוינות למחול בחיפה,

אשר התקיים בתאריך 24/6/2017 בסטודיו הבלט הישראלי.

במופע עלו יצירות מאת מורים ותלמידים ויצירות מאת כוראוגרפים אורחים:

שקד לייבזירר, איציק גלילי, ברק מרשל ואחרים.

צילום: ענת מירב

bottom of page