top of page

חזון המרכז למצוינות במחול

אנו תופסים את אמנות המחול כשפה חיה, דינאמית ומתפתחת, ומעוניינים בה כדרך להתבוננות וארגז כלים לחיים - מהסבלנות הנרכשת בשיעורים, דרך שליטה גופנית בדרכי ההתבטאות השונים ועד ליכולת ההתמדה בתחום. המרכז למצוינות במחול הוקם במטרה לטפח תלמידים בעלי עניין ופוטנציאל במחול אמנותי ולהכשיר תלמידיו לגישה מקצועית בתחום אמנות המחול הן בפן הטכני והן בפן היצירתי. אנו מבינים ״מצוינות״ כתכונה הניתנת לרכישה דרך הצטברות הישגים יומיומיים חיוביים. באמצעות תכנית הלימודים הייחודית והמגוונת ובהדרכת צוות מורים מקצועי ומיומן, מתנסים התלמידים בסגנונות מחול שונים ובטכניקות מחול נרחבות ועדכניות. אנו מחוייבים לאוכלוסייה המתגוררת בחיפה ולאלו שמגיעים מסביבותיה, ומעוניינים להכווין ולקדם את תלמידנו ולסייע להם במימוש עצמי ובצמיחה אישית ומקצועית בתחום המחול.

היעדים שלנו

- איתור כישרונות בתחום המחול בעיר חיפה ובסביבתה וטיפוחם המקצועי -

- הענקת חינוך מחולי וחשיפה לעולם המחול העכשווי ברמה אישית ומקצועי -

- הכשרת רקדנים ויוצרים להשתלבותם כבוגרים בסדנאות המחול בארץ ובעולם -

- פיתוח תחום המחול האמנותי בחיפה -

דברי מנהלת המרכז

מיכל חסון ברדס

​כמנהלת אומנותית ומקצועית של המרכז וכמורה לבלט קלאסי, מחול מודרני ורפרטואר אני משתדלת להכשיר את דור העתיד של הרקדנים, היוצרים והמורים ולנסות להגיע לאישיותו של כל תלמיד, ללמוד את יכולותיו, רצונותיו ושאיפותיו ולסייע לו במימושו העצמי ובצמיחה אישית. אני פועלת מתוך עמדה לפיה היחיד נוטל אחריות על הצלחתו והמורה שותף בסוד ההוויה.

bottom of page